Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Sigurnosna obavijest! Program zamjene i povlačenja HP baterija

Poštovani HP korisnici,

U suradnji s različitim vladinim regulatornim agencijama HP je najavio globalno sigurnosno dobrovoljno povlačenje i program zamjene za baterije određenih prijenosnih računala i mobilnih radnih stanica.

Potencijalno zahvaćene baterije isporučene su s određenim HP prijenosnim računalima i mobilnim radnim stanicama koji su prodavani od prosinca 2015. do prosinca 2017.

Te su se baterije također prodavale kao pribor ili ih je HP ili pružatelj HP-ovih usluga davao kao zamjenu.

Popis HP-ovih proizvoda s baterijama zahvaćenima ovim opozivom:

• HP ProBooks (serije 64x G2 i G3, serije 65x G2 i G3)

• HP x360 310 G2

• HP ENVY m6

• HP Pavilion x360

• HP 11

• HP ZBook (17 G3, 17 G4 i Studio G3) mobilne radne stanice

Te baterije su također možda prodane kao pribor ili zamjenske baterije za HP ZBook Studio G4 mobilnu radnu stanicu ili za neki drugi proizvod naveden na gornjem popisu.

Glavna briga tvrtke HP vaša je sigurnost. Baterijski ulošci skloni su pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za korisnike. Iz toga razloga iznimno je važno da korisnici provjere je li njihova baterija zahvaćena.

Kako biste provjerili je li baterija vašeg sustava zahvaćena, posjetite HP-ovu web-lokaciju programa povlačenja baterija na www.hp.com/go/batteryprogram2018 što prije. Tamo se nalazi alat za provjeru koji će vam omogućiti brzu provjeru baterije.

HP je razvio ažuriranje BIOS-a za korisnike čije su baterije zahvaćene ovim programom povlačenja, koje će bateriju staviti u “Sigurnosni način rada baterije”. Ako se provjerom utvrdi da je vaša baterija zahvaćena, odmah prestanite upotrebljavati bateriju prebacivši je u Sigurnosni način rada baterije. Posjetite HP-ovu web-lokaciju za povlačenje baterija na www.hp.com/go/batteryprogram2018 za informacije o ažuriranju BIOS-a. Kad se baterija stavi u sigurnosni način rada, možete nastaviti upotrebljavati svoje prijenosno računalo ili mobilnu radnu stanicu na siguran način priključenjem na HP-ov adapter napajanja.

Mnoge od tih baterija ugrađene su u sustav, što znači da ih korisnik ne može sam zamijeniti. Ne smijete je sami vaditi. HP će besplatno pružiti uslugu zamjene baterije posredstvom ovlaštenog tehničara za svaku zahvaćenu bateriju. Pojedinosti potražite na HP-ovoj web-lokaciji programa povlačenja baterija na: www.hp.com/go/batteryprogram2018.

Ako alat za provjeru pokaže da vaša baterija nije zahvaćena, možete nastaviti koristiti bateriju i zamjena nije potrebna.


Napomena: Korisnicima može biti rečeno da njihova baterija nije zahvaćena. Manje od 3 % potencijalno zahvaćenih proizvoda prodanih tijekom toga razdoblja sadrži baterije koje obuhvaća ovo sigurnosno povlačenje.

Kontaktirajte HP Ako imate pitanja o Programu sigurnosnog povlačenja i zamjene baterija HP-ovih prijenosnih računala i mobilnih radnih stanica, idite na poveznicu. Kontaktirajte na web-lokaciji programa.

Ispričavamo se zbog bilo kakvih neugodnosti koje vam je ovo možda prouzročilo.