Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Tablica umanjenja iznosa povrata

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže/dodataka* uz proizvod vraćenog proizvoda:

* dodatcima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), kablovi, punjači, vijci i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod 

** povrat Second hand proizvoda ovisi o stanju u kojem je proizvod kupljen (npr. ako je proizvod kupljen s oštećenom ambalažom povrat se neće umanjiti za navedeni postotak). 

 

Proizvod Neoštećena i kompletna ambalaža Oštećena ambalaža Nedostaje ambalaža Nedostaje bundle/oprema
Računala 0% 10% 20% 10%
Uredska oprema 0% 10% 20% 10%
Održavanje računala 0% 10% 20% 10%
Prijenosna računala 0% 10% 20% 10%
Oprema za prijenosnike 0% 10% 20% 10%
Smartwatch 0% 10% 20% 10%
Tablet računala 0% 10% 20% 10%
Oprema za tablet računala 0% 10% 20% 10%
Smartphone- i i mobiteli 0% 10% 20% 10%
Oprema za smartphone 0% 10% 20% 10%
Potrošačka elektronika 0% 10% 20% 10%
Mali kućanski aparati 0% 20% 20% 20%
Komponente 0% 10% 20% 10%
Software Nema povrata 
Periferne jedinice  0% 10% 20% 10%
Konzole + dodatci 0% 10% 20% 10%
Igre za konzole Nema povrata 
Media centri 0% 10% 20% 10%
Kamere  i oprema za kamere 0% 10% 20% 10%
Gadgets 0% 10% 20% 10%
Projektori 0% 10% 20% 10%
Memorijske kartice i dodatci 0% 10% 20% 10%
Sportske kamere i dodatci 0% 10% 20% 10%
E - cigarete Nema povrata  - osim u slučaju originalno zapakiranog artikla
E - tekućine Nema povrata 
E - filteri  Nema povrata 
Opema za E - cigarete 0% 10% 20% 10%
E book čitači 0% 10% 20% 10%
MP3/MP4 uređaji 0% 10% 20% 10%
Baterije i punjači 0% 10% 20% 10%
Mediji 0% 10% 20% 10%
Kabeli i adapteri 0% 10% 20% 10%
Mooding oprema 0% 10% 20% 10%
Namještaj za računala 0% 10% 20% 10%
POS/UPS 0% 10% 20% 10%
Diktafoni 0% 10% 20% 10%
Second hand** 0% 10% 20% 10%

 

 

 

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

* povrat Second hand proizvoda ovisi o stanju u kojem je proizvod kupljen (npr. ako je proizvod kupljen s tragovima korištenja povrat se neće umanjiti za navedeni postotak).       

Proizvod Nekorišten i originalno zapakiran proizvod Proizvod s tragovima korištenja Oštećen proizvod
Računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Uredska oprema 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Održavanje računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Prijenosna računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Oprema za prijenosnike 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Smartwach 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Tablet računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Oprema za tablet računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Smartphone- i i mobiteli 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Oprema za smartphone 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Potrošačka elektronika 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Mali kućanski aparati 0% 20% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Komponente 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Software Nema povrata.
Periferne jedinice  0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Konzole + dodatci 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Igre za konzole Nema povrata.
Media centri 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Kamere  i oprema za kamere 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Gadgets 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Projektori 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Memorijske kartice i dodatci 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Sportske kamere i dodatci 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
E - cigarete Nema povrata  - osim u slučaju originalno zapakiranog artikla
E - tekućine Nema povrata 
E - filteri  Nema povrata 
Opema za E - cigarete 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
E book čitači 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
MP3/MP4 uređaji 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Baterije i punjači 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Mediji 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Kabeli i adapteri 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Mooding oprema 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Namještaj za računala 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
POS/UPS 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Diktafoni 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.
Second hand** 0% 10% Ovisno o procjeni štete od strane ovlaštenog servisa.