Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Nagradni natječaj „Najbrži sakupljač nogometnih lopti"

Priređivač nagradnog natječaja Links d.o.o; Ljubljanska ulica 2 A, Sveta Nedjelja, OIB: 32614011568 (u daljnjem tekstu: Priređivač) i tehnički izvođač nagradnog natječaja Go2Digital d.o.o., Torbarova 15, Zagreb, OIB:81297941099  (u daljnjem tekstu: Tehnički izvođač) utvrđuju sljedeću:

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Priređivač i Tehnički izvođač ovim putem javno objavljuju Obavijest o obradi osobnih podataka:

  • Osobni podaci (ime i prezime te e-mail adresa) koriste se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni, a to su kreiranje rang liste igrača, proglašavanje dobitnika te obavještavanje dobitnika o preuzimanju nagrade.
  • Osobni podaci prikupljeni tijekom trajanja natječaja neće se koristiti u komercijalne svrhe, a da prethodno nije dobivena suglasnost korisnika.
  • Osobni podaci neće se čuvati dulje nego je to potrebno obzirom na svrhe prikupljanja ili dulje nego je to predviđeno važećim zakonom, a maksimalno 6 mjeseci nakon proglašenja dobitnika, zbog rješavanja eventualnih pritužbi vezano za provedeni natječaj.
  • Priređivač i Tehnički izvođač ustanovili su mjere zaštite kako bi omogućili povjerljivost, sigurnost i cjelovitost prikupljenih osobnih podataka.
  • Pristup osobnim podacima ograničen je na odgovorne osobe i nadležne odjele Priređivača i Tehničkog izvođača koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila povjerljivosti.

Priređivač nagradnog natječaja Links d.o.o; Ljubljanska ulica 2 A, Sveta Nedjelja, OIB: 32614011568 (u daljnjem tekstu: Priređivač), koji organizira nagradni natječaj pod nazivom „Najbrži sakupljač nogometnih lopti" (u daljnjem tekstu: Natječaj), utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Najbrži sakupljač nogometnih lopti"

(u daljnjem tekstu: Pravila)

 

ČLANAK 1.

Svrha Nagradnog natječaja jest promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

ČLANAK 2.

Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom „Najbrži sakupljač nogometnih lopti"  na digitalnom Citylightu postavljenom u Links poslovnici Family fun and home Mall,  Zagreb. . Natječaj od 08. lipnja do 27. Lipnja 2021. godine.

 

ČLANAK 3.

Pravila Natječaja biti će objavljena na web stranici:  https://www.links.hr/hr/article/nagradni-natjecaj-najbrzi-sakupljac-nogometnih-loptiuoči početka Natječaja, a bit će dostupna svim sudionicima Natječaja prilikom sudjelovanja, odnosno igranja igrice, na zaslonu interaktivnog Citylighta. Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima obrade njihovih osobnih podataka.

 

ČLANAK 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju ostvaruju sve fizičke osobe starije od 16 godina.

Moguće je pristupiti digitalnom Citylightu postavljenom u Family fun and home Mall-u ispred Linksa i odigrati igricu maksimalno dva puta: prvi pokušaj je testni, a nakon drugog pokušaja igrači se mogu registrirati imenom i prezimenom te e-mail adresom, čime ostvaruju plasman na rang ljestvici.

Maloljetnici koji su navršili 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika. Osobe mlađe od 16 godina nemaju pravo sudjelovanja u natječaju i ako se utvrdi da odabrani dobitnik nije poštivao uvjete natječaja, tj. da nije imao navršenih 16 godina u trenutku objave natječaja, bit će isključen iz natječaja i nagrada mu neće biti dodijeljena.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji niti zaposlenici prodajnih, uslužnih i ugostiteljskih prostora u Family fun and home Mallu, kao ni zaposlenici Tehničkog izvođača ili članovi njihove uže obitelji.

 

ČLANAK 5.

Mehanika prijave na nagradni natječaj je sljedeća:

Sudionik dolazi do digitalnog citylighta na lokaciji navedenim u članku 4. te aktivira početak igre dodirom na interaktivni zaslon. Zatim se pokreće igra padalice u kojoj Sudionik mora u što kraćem vremenskom roku dodirnuti padajuće slike nogometnih lopti i sakupiti što više bodova. Razni elementi donose različit broj bodove. Tijekom 45 sekundi, koliko igrica traje, igrač nastoji uloviti što veći broj žutih poklona s crnom vrpcom koji se kreću s vrha prema dnu ekrana, a pritom izbjegava crne poklone sa žutom vrpcom jer oni donose negativne bodove.

Nakon uspješno odigrane Igrice, Sudionik u obrazac upisuje: ime i prezime, e-mail adresu putem koje će biti obaviješten o eventualnom dobitku po završetku nagradnog natječaja. Ako se jedna e-mail adresa prijavi više puta, bilježi se samo najbolji rezultat.

Svaki Sudionik ulazi na Top listu koja rangira sudionike prema vremenu u kojem su odigrali natječaj. Nakon što natječaj završi, zatvara se Top lista i prvih 50 (pedeset) najboljih sudionika na listi osvajaju nagradu.

Tehnički izvođač priređivaču dostavlja podatke o sudionicima, nakon čega će priređivač kontaktirati dobitnike nagradnog natječaja koji su bili najbrži te zatražiti ostale podatke koji su potrebni za izdavanje nagrada.

Sudionici sa najboljim rezultatima, odnosno s najbržim vremenskim periodom završetka natječaja, osvajaju narukvicu Q-band 68.

Svaki Sudionik ulazi na Top listu koja rangira sudionika prema vremenu u kojem su odigrali natječaj. Nakon što natječaj završi, zatvara se Top lista i prva 50 (pedeset) najbolja igrača na listi osvajaju nagradu.

Tehnički izvođač priređivaču dostavlja podatke o sudionicima, nakon čega će priređivač kontaktirati dobitnike te zatražiti ostale podatke koji su potrebni za izdavanje kartice.

Sudionici sa najboljim rezultatima, odnosno s najbržim vremenskim periodom završetka natječaja, osvajaju Q-band 68 od strane priređivača.

Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u protivnom Priređivač zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika. Više Sudionika s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim Sudionikom.

Priređivač zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila.

 

ČLANAK 6.

Sudjelujući u Natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci (ime i prezime te e-mail adresa) koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i promocije ovog Natječaja i/ili ponude Priređivača.

Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira u slučajevima iz članka 7. ovih Pravila koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradnog Natječaja. U slučaju mogućih netočnosti podataka ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe članka 7. ovih Pravila.

 

ČLANAK 7.

Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik krši ova Pravila
  • Sudionik ne odgovara na upit Priređivača/Tehničkog izvođača u slučaju opravdanje sumnje u manipulaciju rezultata Natječaja sudionika u roku od 24 sata na kontaktne podatke iz članka 6. ovih Pravila;
  • Sudionik je povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili sustava, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare, u skladu s odredbama Kaznenoga zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

ČLANAK 8

Ukupan nagradni fond sastoji se od 50 komada sljedeće nagrade:

Q-band 68 – 329,00 kn

 

ČLANAK 9.

Dobitnik će biti obaviješten o nagradi najkasnije 7 dana od završetka natječaja putem e-mail adrese koju je ostavio/la u prijavi za Natječaj. Kako bi preuzeo/la nagradu, dobitnik se mora javiti u roku od 7 dana od kontaktiranja Priređivača. Ako se dobitnik ne javi u navedenom roku, odabire se novi dobitnik – sljedeći korisnik na rang listi. Ime i prezime dobitnika će biti javno objavljeno na webstranici pravila.

Dobitnik preuzima nagradu u Links poslovnici u Family fun and home Mallu u roku od 15 dana od završetka nagradnog natječaja. Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom rokova za javljanje Priređivaču, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kojeg razloga, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

ČLANAK 10.

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te će o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Priređivač zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku te će o tome obavijestiti javnost objavom novih pravila na web stranici:  https://www.links.hr/hr/article/nagradni-natjecaj-najbrzi-sakupljac-nogometnih-lopti

 

ČLANAK 11.

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima obrade njihovih osobnih podataka. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.