Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Kaspersky nagradna igra – Sigurna gamerska avantura

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

"Kaspersky & LINKS vas nagrađuju – sigurna gamerska avantura!“

Na temelju članka 69 Zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama (Narodne novine 87/09), sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010) LINKS  društvo s ograničenom odgovornošću iz Svete Nedelje, Ljubljanska ulica 2 A donosi slijedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE


"Kaspersky & LINKS vas nagrađuju – sigurna gamerska avantura!“

 

 

I.                 PREDMET PRAVILA

Članak 1.

LINKS d.o.o. iz Svete Nedelje, Ljubljanska ulica 2 A, OIB: 32614011568, MB: 01583638 (nastavno: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „KASPERSKY & LINKS VAS NAGRAĐUJU – SIGURNA GAMERSKA AVANTURA“, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u istoj, način izvlačenja dobitnika nagrada, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u istoj.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja priređivača i njegovih usluga.

 

Članak 2.

Sponzor nagradne igre je Kaspersky Lab Switzerland GmbH Bahnhofstrasse 100, СН-8001 Zürich, Switzerland.

 

II.              MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE, TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 3.

Nagradna igra održava se u svim poslovnicama društva, kao i na webshopu u razdoblju od 01.09. do 01.10.2020. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranicama društva dana 01.09.2020. godine.

 

III.            SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Članak 5.

„KASPERSKY & LINKS VAS NAGRAĐUJU – SIGURNA GAMERSKA AVANTURA“ je nagradna igra u kojoj mogu sudjelovati svi igrači koji kupe bilo koji KASPERSKY proizvod u bilo kojoj LINKS d.o.o. poslovnici, uključujući i online kupnju na LINKS d.o.o. webshopu u periodu trajanja nagradne igre, odnosno od 01.09.2020. do 01.10.2020. godine.

Kako bi sudjelovao u nagradnom izvlačenju, kupac nakon kupnje mora ispuniti online obrazac na poveznici: https://www.links.hr/promo/kaspersky-links-vas-nagraduju-sigurna-gamerska-avantura te ispuniti sljedeće podatke:

  1.                 ime i prezime sudionika,
  2.                 adresa stanovanja (prebivališta)
  3.                 e-mail
  4.                 telefonski kontakt broj
  5.                 broj računa kao dokaz kupnje Kaspersky proizvoda u LINKS d.o.o. poslovnicama/webshop.

Navedeni podaci koriste se isključivo u svrhu kvalificirane prijave u nagradnoj igri, te u korištenju pojedinih podataka za objavu dobitnika, odnosno dobitnice nagradne igre na stranicama priređivača.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici društva Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

  1.       nagradnog paketa koji sadrži:

PS4 500GB, dodatni kontroler, 3 igre (The Last of Us Remastered HITS PS4, Little Big Planet 3 PS4 HITS i Marvel's Spiderman Standard Edition PS4).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.595,00 kn (s PDV-om).

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Nagrada je jedinstvena i dodjeljuje se jednom dobitniku ii dobitnicu.

 

IV.             IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 7.

Kompjutersko izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu društva Links d.o.o., Ljubljanska ulica 2 A, dana 02.10.2020. godine s početkom u 14 sati. U izvlačenju sudjeluju svi kupci koji su predali svoju prijavu na službenoj stranici nagradne igre navedene u članku 4., zaključno s datumom 01.10.2020. do 23:59 sati. Prijave nakon toga nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Izvlačenje nagrada nadgledat će i jamčiti njihovu ispravnost komisija sastavljena od tri člana.

Izvlačit će se 1 kupac s ispravnom prijavom. Ispravna prijava sastoji se od podataka navedenih u članku 4.

O toku izvlačenja i izabranom kupcu vodi se zapisnik koji će se dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana nakon izvlačenja.

 

V. OBJAVA DOBITNIKA

Članak 8.

Ime dobitnika/dobitnice bit će objavljeno na adresi www.links.hr  02.10.2020., kao i na profilima na društvenoj mreži Facebook, nakon izvlačenja.

Dobitnik ili dobitnica nagrade bit će pismeno obaviješteni o dobitku u roku od 8 dana nakon izvlačenja.

Tijekom gore navedenih perioda svi igrači koji su sudjelovali u nagradnoj igri moći će provjeriti dali su njihove prijave dobitne.

Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnim igrama pristaju da priređivač/sponzor objavi njihova imena te da ih koristi u promocijske svrhe, ako je to potrebno.

 

VI. PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.

Nagrada se preuzima u Uredu marketinga priređivača Links d.o.o., Ljubljanska ulica 2 A, Sveta Nedjelja ili u najbližoj Links poslovnici, u roku od 30 dana od primitka  pisane obavijesti  o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice i originalnog računa koji je naveden kao dokaz o kupnji na gore navedenom online obrascu. Prilikom preuzimanja nagrade izdati će se potvrda o uručenju nagrade.

Ako nagrađeni dobitnik ne preuzme svoju nagradu u gore navedenom roku, priređivač će dobitnika ponovno kontaktirati te mu odrediti dodatni rok od 10 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnih igara prema dobitniku ili dobitnici.

Priređivač ne odgovara dobitniku nagrade ukoliko dođe do kvara na uređajima zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

VII. PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na Internet stranicama društva.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Links d.o.o., Ljubljanska ulica 2 A, Sveta Nedelja

Za pravila ove nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH:

Klasa: UPI/I-460-02/20-01/226

Ur.broj: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 02. lipanj 2020. godine