Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Instagram nagradni natječaj - Dani brade

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ZA INSTAGRAM: Dani brade

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Links d.o.o., Ljubljanska ulica 2A, 10431 Sveta Nedelja, Republika Hrvatska. OIB: 32614011568 (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj za Instagram Dani brade (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovim društvenim mrežama. 

Nagradni natječaj traje od 4.9.- 10.9.2021. do 23:59 h

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o natječaju bit će dostupne na službenoj Instagram stranici Linksa. 

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Pravne osobe se ne smatraju Sudionicima.

 

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj natječaja je da sudionik:

1. Podijeli svoj kreativni odgovor što za vas predstavlja simbol muškosti, mudrosti i snage?

 

Pojedinac može sudjelovati u nagradnom natječaju samo jednom. 

Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati 3 sudionik/ca nagradnog natječaja koji je prema odabiru stručnog žirija ponudio/la najkreativnije rješenje postavljenog zadatka. Odluka o najkreativnijim komentarima biti će donešena 14.9.2021. iza 12h.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

 

Članak 7: NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada se sastoji od: 

 

*Panasonic ŠIŠAČ BRADE____ER_GB61_K503

*Panasonic ŠIŠAČ DLAČICA IZ NOSA_______ER-GN30-K503

*set za brijanje King C. Gillette_Šampon za bradu i lice, 350 ml

 

Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom. 

 

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Po završetku Natječaja, Organizator će dobitnika o osvojenoj nagradi obavijestiti putem inboxa Instagram profila. Sudionik će svoju nagradu preuzeti u najbližoj Links poslovnici. 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. 

 

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

•sudionik prekrši Pravila;

•sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata, ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt ili utvrditi stvarni identitet;

•se ne pridržavaju teme Natječaja;

•sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

 

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim e-mailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

 

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Dani brade može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Links d.o.o. ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja tvrtki Links d.o.o., a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj ispod Links d.o.o. objave s nagradnim natječajem, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Links d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj ispod Links d.o.o objave s nagradnim natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju tvrtki Links d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke kao i osobne podatke osobe kojoj će se slati nagrada, a koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade

 

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem E-maila na gdpr@links.hr imaju pravo:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način

6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

 

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

 

Članak 15: OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici Natječaja bit će objavljeni u roku od 4 radna dana nakon završetka nagradnog natječaja, odnosno do 14.9.2021., a onda ćemo dobitnika putem komentara preusmjeriti u Instagram inbox kako bismo dogovorili detalje oko preuzimanja nagrade.  

 

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

 

Članak 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagreb.

 

Članak 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

 

Članak 19: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na službenoj stranici Linksa (https://www.links.hr/hr/).