Links www.links.hr
Pretraživanje
Filters
Close

Božićna kampanja

 

 

 

[LINKS KATALOG] "BOŽIĆNA KAMPANJA" - rezervacije do 23.10.2020.

[ROK ZA REZERVACIJU I ODGOVOR – 23.10.2020]

 

Hohoho 🎅 Dragi Partneri 🤶,

 

Links organizira Božićnu kampanju s kombinacijom kataloga i online digital promocijom.
Katalog će imati 24 stranice te je broj mjesta ograničen. Kreirali smo pojačane nacionalne pakete kroz intenzivnu i fokusiranu prodajnu kampanju putem digitalnih kanala, najjače radio postaje u Hrvatskoj, snažno prisustvo na digitalnim portalima, izuzetno targetirano oglašavanje na Facebooku i Googleu, najbolje billboard pozicije širom Hrvatske te B2 plakatima po svim Links poslovnicama.

 

Trajanje kampanje je predviđeno od 01.12.2020. do 10.01.2021. [41 dan]

-------------------------------------------------------------------------⚠️--------------------------------------------------------------------------

* Links zadržava pravo izbora online portala ovisno o karakteristikama pojedinog proizvoda.

** Links zadržava pravo na manja odstupanja kod rasporeda oglašavanja, a u svrhu što kvalitetnije promidžbe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svi paketi uključuju jednu stranicu u Links katalogu (distribucija 450.000 primjeraka nacionalno). Broj proizvoda koji mogu ići na stranicu u katalogu je ograničen od 2 do 6 proizvoda – ovisno o proizvodima – (2 prijenosna računala ili 4 smartphonea ili 4 printera ili 6 proizvoda periferije). 2 proizvoda koja idu online ujedno su (minimalno) dva proizvoda uključena u katalog:

 

NATIONAL PACK uključuje snažno oglašavanje na Facebooku, Googleu i portalima. "TOP PONUDU" (banner ispod SVAKOG članka na odabranim medijima), 210 emitiranja na Otvorenom radiju i Billboarde širom Hrvatske, uz B2 plakate u Links poslovnicama. Ovaj paket uključuje 2 proizvoda za promociju online i na radiju. Uzimanjem ovog paketa, pored jedne stranice u katalogu dodatno imate i prisustvo na naslovnoj stranici kataloga s jednim proizvodom (uz još jednog partnera - sveukupno na naslovnici bit će 2 proizvoda).

 

FULL DIGITAL + RADIO PACK osim snažnog oglašavanja na Facebooku, Googleu i portalima uz “TOP PONUDU” (banner ispod SVAKOG članka na odabranim medijima), uključuje i emitiranje na radijima. Broj proizvoda koji mogu ići na stranicu u katalogu je ograničen od 2 do 6 proizvoda – ovisno o proizvodima – (2 prijenosna računala ili 4 smartphonea ili 4 printera ili 6 periferije).

 

SIMPLE DIGITAL PACK uključuje 1 proizvod za promociju za targetirano oglašavanje na digitalnim portalima, Facebooku i Googleu, dok je u katalogu moguće od 2 do 6 proizvoda – ovisno o proizvodima – (2 prijenosna računala ili 4 smartphonea ili 4 printera ili 6 periferije).

Napomena: Ulaskom u kampanju, aktivirate i naš odjel Prodaje te Nabave koja će onda, uzimajući u obzir kakav će intenzitet imati kampanja, odlučiti o povlačenju količina robe od vas koje idu kroz naše prodajne kanale. MP cijene dogovorenih artikala koje planirate promovirati, s kolegama iz Nabave možete korigirati do 30.10.2020. kada se kampanja zaključava i kreće u realizaciju materijala.

Cijeli brending i izrada vizuala je na Linksu, a vama se šalje na odobrenje prije same kampanje.

Svaki vendor može uzeti više paketa, a vrijedi pravilo tko prvi rezervira njegovo je! Posljednji rok za rezervaciju termina je 23.10.2020. putem dolje priložene forme.). on rezervacije termina, najkasnije do 26.10.2020 s odjelom Nabave morate definirati cijene i proizvode.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se javite.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Hohoho 🎅 Dear Partners 🤶,

  

[LINKS CATALOG] Christmas campaign - reservations until October 23rd, 2020.

[DEADLINE FOR RESERVATION AND ANSWER – October 23rd 2020 ]

 

Dear partners,

Links is organizing Christmas campaign with mix of online (digital) + offline catalog. Catalog will have 24 pages and the number of available places is limited. We have created national package amazing mix of online and offline promotional activities which will include catalog, radio stations, strong presence on digital media, well segmented advertising on Facebook and Google, top billboard position across the country and B2 posters in each Links store with one goal in mind: to achieve best sales results.

The campaign is scheduled from December 01st to January 10th 2021 [41 days]

----------------------------------------------------------------------⚠️-----------------------------------------------------------------------------

*Links holds the rights to choose an online media placement according to unique product characteristics.

 ** Links holds the rights to minor deviations in the schedule in order to achive high quality advertising outcome.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All available kits include one page in Links catalog (distribution of 450.000 copies natio-wide). Number of products included in catalog is limited from 2 to 6 products - depending on product category (2 laptops or 4 smartphones or 4 printers or 6 peripheral products). 2 products that are included in online promotion are also (minimal) 2 products included in catalog:

 

NATIONAL PACK includes enormous advertising efforts on Facebook, Google and digital media, Position on "Suggested offer" (banner below EVERY article on chosen 3rd party media). Also, 210 broadcasts on Otvoreni radio, billboards across all Croatia, and B2 InStore billboards. This package includes 2 products for online promotion and radio. By choosing this media mix, in addition to one page in catalog, you are getting visibility of your product in focus on catalog front page (besides 1 partner, there will be sum of 2 products on front page).

 

FULL DIGITAL + RADIO PACK in addition to strong targeted advertising on Facebook, Google and 3rd media, includes "Suggested offer" (banner below EVERY article on chosen 3rd party media) and radio broadcasting. This package also includes 2 products for online and radio promotion. Number of products that are included in catalog is limited from 2 to 6 products - depending on product categories (2 laptops or 4 smartphones or 4 printers or 6 peripheral products).

 

SIMPLE DIGITAL PACKincludes 1 product for promotion on targeted digital channels: Facebook, Google and 3rd party media, while the number of products in catalog is limited from 2 to 6 products - depending on product categories (2 laptops or 4 smartphones or 4 printers or 6 peripheral products).

 

If you want to participate, please fill the form bellow, until Monday, October 23th.

Note: With participation in this campaign, you would also activate our Sales and Procurement departments, who will then, considering the intensity of the campaign, decide about the amount of goods they will withdraw from you that goes through our sales channels. Retail price for the agreed goods you are planning to promote, must be agreed with our Purchase department until October 30th 2020,when the campaign locks and realization of materials starts.

Full branding and visual creation is on Links. Visuals will be sent to you for approval before the campaign starts.

You can take more than 1 package, and the rule is FIRST COME, FIRST SERVED!